【Fanpiece x 理文流浪: 許嘉樂教挑波!】

足總360 於 17/12/2016 發表

第二集有許嘉樂教大家挑波!挑波過人最緊要係掌握推向對手身邊嘅距離!
「唔準諗,即刻答」環節,到底理文流浪嘅邱于銘、許嘉樂同埋黎耀昌三個之中邊個最女人呢!
唔準諗即刻去片! 

#BOCLifeHKPL #EmbraceTheMoment #中銀人壽香港超級聯賽