winwinlam

winwinlam

winwinlam的專欄

winwin
Winwin

winwinlam的貼文

於 19/07/2017 發表

去旅行仲要脫毛真係好麻煩 >_< 特別搭長途機,冇十幾個鐘都落唔到地架嘛~dermes 激光脫毛技術就解決到呢個...

於 19/07/2017 發表

女生收兵,邊種兵最值得收?! 大家覺唔覺,身邊總會有幾個女生,唔稱得上係公認女神級,但梗有幾個男仔圍住...

於 22/05/2017 發表

話說我join咗Medilase激光脫毛年幾…覺得不過不失喇~有時做完都仲有毛毛,要自己翻手夾走佢,咁都好過咩都唔...

< 1 >