commitment 的搜尋結果

文章

打雜兔之日常 於 10/09/2018 發表

又收到無事不登三寶殿朋友的電話,又係感情問題,每次只顧自說自話之後就收線,每次都勁無奈。 今日先打三個有機會使到感情出紅燈既情況: 1.沒有衝突,但也沒有溝通 不指一次聽到朋友說男友的一些生活習慣上的分別,朋友一次又一次向我地這些外人表達不滿,問佢有無同自己男友傾返個情況,但佢又為左保持自己既面子,(覺得講左比男友知道,人地會覺得佢唔夠包容...

< 1 >