22Plus Talent Test 的搜尋結果

文章

*~野蠻天使♥私家竇~* 於 13/09/2017 發表

因乜解究Hugo 又要睇醫生? 仲要睇個咁靚既姐姐? 非也非也,Gogo 近來身體都暫時不錯, 係試過d 流下鼻水少少打咳次咁者 也許而家時代唔同,科技亦比之前更加唔同 好似之前唔會知道陀住既小朋友會唔會有唐仕既基因 而好似我之前亦因為係政府醫院Check 既時候 懷疑Gogo 有機會係唐仕既問題, 當天就即刻去搵地方做左一個T21 既...

野蠻天使 ❤ 私家竇 (生活+飲食) 於 01/09/2017 發表

因乜解究Hugo 又要睇醫生? 仲要睇個咁靚既姐姐? 非也非也,Gogo 近來身體都暫時不錯, 係試過d 流下鼻水少少打咳次咁者 也許而家時代唔同,科技亦比之前更加唔同 好似之前唔會知道陀住既小朋友會唔會有唐仕既基因 而好似我之前亦因為係政府醫院Check 既時候 懷疑Gogo 有機會係唐仕既問題, 當天就即刻去搵地方做左一個T21 既...

< 1 >