AKFS+洗髮水 的搜尋結果

文章

Fantasticy 於 26/05/2018 發表

每年到夏天 我最頭痕的問題就是頭痕,事關我頭油多,又有頭皮屑,成日痴笠笠和頭痕。 每日吹好的原本清爽的造型好快走樣。 特別係我本身頭髮又長又厚, 頭髮要是痴笠笠的話, 會將我的包包臉展露無遺,所以好麻煩! 所以轉季時,一定要換番一套適合自己髮質的洗髮水。 最近行萬寧見到郭富城做廣告的洗頭水, 新推的AKFS plus清爽控油洗頭水,...

< 1 >