Big Four 的搜尋結果

文章

電視汁撈飯之今晚食咩餸 於 19/04/2019 發表

隨住Sammi(鄭秀文)係自己IG都回應左安心偷食事件(許志安偷食黃心穎事件),四位當事人都叫做交代左自己對事件的睇法,要道歉的道歉,選擇原諒的原諒,事件都叫做告一段落。但阿公蘇永康係力撐好友的時候又再同網民罵戰,事緣有網民話阿公「吸毒康」,呢樣野就勾起大家對Big Four呢個組合成員的「黑歷史」。有網民亦將Big Four同近呢幾年醜聞圍...

< 1 >