Lagunasia 的搜尋結果

文章

blog.travelwebsite.com 於 07/10/2017 發表

講起日本嘅主題樂園,大家一定第一時間諗起東京迪士尼同大阪環球影城! 其實除左上述嘅樂園外,日本仲有好多好玩嘅主題樂園!今次同大家介紹其中一個,就係Lagunasia拉格娜登堡,鍾意海賊王One Piece嘅粉絲一定要去潮聖!跟住海賊兵團一出發,玩到樂以忘返啦! Lagunasia拉格娜登堡位於名古屋愛知縣,樂園以海洋為主題,有二十幾種...

< 1 >