Zeigarnik effect 的搜尋結果

文章

光影言志辨 於 23/04/2017 發表

喺《心理追兇》中,演心理醫生Mandy Yeung嘅楊秀惠,居然能醫不自醫,跌入了馬明所演角色鍾鍾泰然對已死永遠28歲嘅Icy念念不忘嘅"愛情死胡同"之中去... 睇過高橋留美子《相聚一刻》,都會知道女主角音無響子(本姓千草)係公寓「一刻館」年輕貌美寡婦兼管理人,對已故亡夫惣一郎念念不忘。而男主角房客兼大學落榜生五代裕作,居然追到跟他年...

< 1 >