brexit 的搜尋結果

文章

文字利永遠不會毒行 於 20/08/2016 發表

首先,多謝大家會咁入黎睇(二)先啦,小妹都知上一篇講事實既野會悶啲。 咁啦,脫歐程序應該會係兩年內開始。 而家大概有百多位幾位歐洲球員係英超踢緊波,跟據英國報章The Guardian調...

文字不專業球評 於 24/06/2016 發表

英國公投決定脫離歐盟令不少人大跌眼鏡,立即導致英鎊跌近一成,但匯率下跌也只是脫歐深遠影響的冰山一角。一眾英超球會早前表態齊心支持留歐,皆因英國失去歐盟成員身份對英超,甚至英...

< 1 >