dunk 的搜尋結果

文章

籃球Mic番陣 於 19/09/2012 發表

我比較喜歡花形透那個,畢竟是櫻木比賽中首次灌籃

籃球場 於 18/09/2012 發表

NBA 比賽中的經典入樽失敗鏡頭

籃球場 於 09/09/2012 發表

Lebron James 和 Blake Griffin 力量型入樽精華片段 2012 要數NBA聯盟現今在入樽方面最能表現出力量的球員,當屬Lebron James和Blake Griffin兩人了:

籃球場 於 23/08/2012 發表

經典重溫 - 籃下無敵的 Shaq O'Neal 十個霸氣入樽

籃球場 於 04/08/2012 發表

NBA 2011-2012 球季 100 球精彩入樽

籃球場 於 29/07/2012 發表

NBA 2011-2012 球季入樽片段 Mix

籃球場 於 26/07/2012 發表

霸氣雙手入樽, 讓對手深受打擊

籃球場 於 25/07/2012 發表

以足球的腳法為配合的一記高難度入樽

籃球場 於 05/07/2012 發表

NBA 2011-2012 球季精彩入樽鏡頭 Mix

籃球場 於 04/07/2012 發表

一位5尺9吋的仁兄展現驚人的入樽能力 呢位叫Dunkfather的仁兄身高 5'9", 來自Montreal, 影片入面做出多種高難度入樽動作:

籃球場 於 08/06/2012 發表

本日最佳入樽 - Brandon Bass 雙手補籃入樽 Pierce 射球跳框而出, Brandon Bass 衝前起跳, 雙手補籃入樽~

籃球場 於 26/05/2012 發表

NBA季後賽2012 - 第二輪十佳入樽

籃球場 於 15/05/2012 發表

Durant 一記左手單手入樽成為今日最佳入樽

籃球場 於 12/05/2012 發表

NBA季後賽2012 - 第一輪十佳入樽

籃球場 於 06/05/2012 發表

時間得2.3秒, Griffin 先截對手底綫開波, 再及時入樽得兩分

籃球場 於 29/04/2012 發表

NBA精華 2011-2012常規賽十佳入樽

籃球場 於 20/04/2012 發表

NBA本週十大入樽 (2012-04-18)

籃球場 於 17/04/2012 發表

NBA本週十佳入樽 (2012-04-15)

籃球場 於 13/04/2012 發表

NBA本週最佳入樽 (2012-04-11) 原以為格芬會得第一, 點知只係第二, 第一位係........... 自已睇:

籃球場 於 25/03/2012 發表

男兒當入樽 (灌籃高手) ptt版 用ptt (PTT Bulletin Board System) 來整ge男兒當入樽MV, 整果個簡直係神人, o吾幾要用幾多時間先整得完......

< 1 11 12 13 14 >