kjfoodlife墨西哥菜 的搜尋結果

文章

KJFOODLIFE 飲食玩樂地圖 於 28/06/2018 發表

夜晚去機場路過東涌醫肚,成日黎到都唔知有咩好食,今次去左街市試下呢間墨西哥菜,等既時候都見到幾多街坊去買。 都係係街市入面一個細細地既舖頭仔,用左橙色好Sharp遠遠都見到,仲有好多唔同野食既圖片都幾吸引。 叫左個《墨西哥牛肉卷》($48),即叫即焗超級熱辣辣,見佢包到漲卜卜一咬...

< 1 >