kjfoodlife尖沙咀黃 的搜尋結果

文章

KJFOODLIFE 飲食玩樂地圖 於 04/12/2019 發表

納入狠狠懲罰系列原因 - 派水派遮、捐星火、響應罷工 一段時間無去台灣就好掛住當地既風土人情,唯有食下台灣菜解下癮,難得自己一個食飯比較易搵位,揀左呢間尖沙咀出名牛肉麵既經常排...

KJFOODLIFE 飲食玩樂地圖 於 08/11/2019 發表

納入狠狠懲罰系列原因 - 店內文宣、開放店面供人休息、柒婆錄音機紙巾、參與罷工 銅鑼灣果陣已經食過好好食,今次去到尖沙咀緊係要再幫襯,難得唔洗過海就食到,仲要係好味又值得幫襯既...

< 1 >