kjfoodlife東涌 的搜尋結果

文章

KJFOODLIFE 飲食玩樂地圖 於 20/09/2018 發表

有睇美食車都會見過呢個菠蘿包,其實係東涌都有分店,佢地既菠蘿包係得過獎,難得去一次東涌當然要試下喇。 話明菠蘿包出名緊係有個大菠蘿放左係度,仲戴埋個超型既眼鏡,另外菠蘿包仲可以加雪糕,咁就有埋個大大既雪糕俾你打下卡喇。 呢個得獎美食《鮮忌廉菠蘿包》($20),菠蘿包面皮夠脆不過唔太熱,...

KJFOODLIFE 飲食玩樂地圖 於 28/06/2018 發表

夜晚去機場路過東涌醫肚,成日黎到都唔知有咩好食,今次去左街市試下呢間墨西哥菜,等既時候都見到幾多街坊去買。 都係係街市入面一個細細地既舖頭仔,用左橙色好Sharp遠遠都見到,仲有好多唔同野食既圖片都幾吸引。 叫左個《墨西哥牛肉卷》($48),即叫即焗超級熱辣辣,見佢包到漲卜卜一咬...

< 1 >